Vi erbjuder inackordering, privat- och problemhundsträning och alla våra kurser både i STOCKHOLMSOMRÅDET och på GOTLAND

Målet med verksamheten är

 • - att alla hundar vi kommer i kontakt med ska få chansen till ett bättre liv

 • - att medverka till att relation och kommunikation mellan hund och hundägare förbättras

 • - att sprida kunskap om hunden som art och inge våra kursdeltagare en ökad grad av säkerhet i sin roll som hundägare

 • - att hjälpa hundägaren att möta upp mot de allt mer omfattande krav som det moderna samhället ställer på vårt hundinnehav och samtidigt visa hur vi inom restriktionerna kan skapa utrymme för att tillfredsställa hundens naturliga behov

Du bemöts av:

- kunniga och erfarna instruktörer/hundpsykologer. Detta tack vare vår gedigna och väl ansedda utbildning och vår mångåriga erfarenhet

 • - respekt för dig och din hund som individer, oavsett hundens ras, ålder och era tidigare kunskaper

 • - hundträning med positiva och mjuka metoder men vi anser självklart att man samtidigt ska ställa krav på hunden i ökad grad under träningens gång

 • - att vi som kursledare blir nöjda, när vi efter kurstidens slut ser att deltagande hund och hundägare har uppnått en större säkerhet och ömsesidig tillit och förståelse i sin relation

Hur jobbar vi?

 • - genom kurserna i lydnad hjälper vi hundarna förstå vilka krav vi människor ställer på dem

 • - vi erbjuder också kurser där hundarna ges möjlighet till meningsfull aktivering

 • - ytterligare andra kurser i vårt program syftar till att stärka banden och förmågan till samarbete mellan hund och hundägare

 • - förändringar i vår moderna samhällsstruktur och vårt sätt att leva har medfört att allt fler hundar ses som problemhundar. I första hand är vårt kursutbud upplagt för att förebygga problembeteenden. När sådana ändå har etablerats, är givetvis hundägaren välkommen att ta kontakt med oss för utredning och träning av hunden

 • - vi tycker det är synnerligen viktigt att den lilla valpen får en god start tillsammans med sin nya ägare. Därför samarbetar vi med veterinärer och uppfödare

Kontaktinformation

HundAkuten i Stockholm med närförorter

Jessica
Telefon: 08-580 377 00
mobil: 070-583 30 00
E-mail: jessica@hundakuten.se

HundAkuten på Gotland

Kristina
Telefon: 0498-48 34 20
mobil: 070-607 23 55
E-mail: kristina@hundakuten.se

Vår integritetspolicy